Türkiye Cumhuriyeti

Lefkoşa Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

            Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçisi olarak 28 Temmuz 2015 tarihinde göreve başlamaktan memnuniyet duyuyorum.

            Türkiye ile Kıbrıs Türk Halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağlar, milletimizin şanlı geçmişinden ve milli birlik ve dayanışma ruhundan güç almaktadır. Kıbrıs Türk Halkı’nın güven, refah ve huzur içinde yaşaması, milli ve manevi değerlerini gelecek nesillerine aktarması, Kıbrıs adasında ekonomik kalkınmanın, kültürel zenginliğin, toplumsal gelişimin koruyucusu ve garantisi olması, Türkiye’nin de arzu ve hedefleri arasındadır.

            Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  devlet yapısının, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma hedefine ulaşılmasını sağlayacak, Kıbrıs Türk Halkı’na hak ettiği tüm kamu hizmetlerini, eşitlik, verimlilik ve kamu etiğine saygı ilkelerine uygun olarak sunabilecek güç ve kapasiteye ulaşması yolunda daha fazla ilerleme kaydedebilecek güç ve kapasiteye ulaşması için tüm imkanlarını seferber etmiş bulunmaktadır. Arzumuz, Kıbrıs Türk Halkı’nın her alanda ileri gitmesini ve geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktır.

            Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacmi halihazırda 1.264.141.722 ABD doları düzeyindedir. Bunun 78.446.382 doları Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye yaptığı ihracattan oluşmaktadır. Ticaret dengesinin sağlanması ve ticaret hacminin artması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye ve üçüncü ülkelere olan ticaretin geliştirilmesi, önümüzdeki kısa dönemin başlıca hedeflerinden biridir.

            Kuzey Kıbrıs’ın ekonomisinde turizm ve eğitimin yanı sıra yüksek teknoloji üretimi sektörünü ve butik tarım alanını da önemsiyorum. Bakanlıklarda ve kamu teşkilatında daha iyi yönetişim ve hizmet performansı sağlamak üzere tesisi öngörülen otomasyon çalışmalarının ve e-Devlet projesinin sağlam bir şekilde kurulması ve iyi yönetilebilmesi için yazılım ve donanım alanında yüksek teknolojiyi takip eden ve üretebilen özel sektör yapısına ihtiyaç vardır. Bu yapının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde  kısa zamanda gelişmesi en samimi arzumuzdur.

            Ekonomik gelişmelere paralel olarak, sosyal ve kültürel gelişme de önemsediğimiz alanlardır. Yunus Emre Kültür Merkezi’nin faaliyet ve katkıları ile Kıbrıs Türk Halkı’nın kültür ve sanat hayatının daha renkli, daha canlı hale geleceğine inanıyorum.

            Bu güzel düşüncelerle şahsım ve Büyükelçiliğimizin tüm çalışanları adına sizleri en içten dileklerle selamlıyor, saygı ve sevgiler sunuyorum.