Karpaz, İskele, Gazimağusa Ve Civar Köylerinde Yaşayan Vatandaşlarımızın Vaki Talepleri Çerçevesinde Konsolosluk Işlemleri Hakkında Duyuru

Lefkoşa Büyükelçiliği 15.04.2010

Karpaz, İskele, Gazimağusa vecivarköylerinde yaşayanvatandaşlarımızın vaki talepleri çerçevesinde, 16 Mayıs 2010 Pazar günü,9:00-13:00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğünde (yeni bina),vatandaşlarımıza ve bunun yanısıra KKTC vatandaşlarına konsolosluk işlemleri (adresbeyanı,nüfus cüzdanı, doğum, evlenme,pasaport, askerlik, tasdik, noter, çift uyrukluluk bildirimi (TC-KKTC)ve T.C. vatandaşlığı başvuru işlemleri) hakkında bilgi verilmesi, sözkonusuişlemlere ilişkin başvuruların alınması ve 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü9:00-13:00 saatleri arasında işlemleri yapılmış belgelerin teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bahsekonu işlemler için gerekli belgeler aşağıda sunulmakta olup,vatandaşlarımızın başvurularında talep edilen belgeleri eksiksiz olarak ibrazetmeleri gerekmektedir.

  Tüm vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği

Adres Beyanı için gerekli belgeler

1.T.C. Nüfus Cüzdanı aslı

Nüfus Cüzdanı Yenileme

(T.C. Kimlik Numarası Olmayan Nüfus Cüzdanlarının Yenilenmesi Gerekmektedir)

1.T.C. Nüfus Cüzdanı aslı

2.2 fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

3. Nüfus Cüzdanı bedeli 4.60 TL

Doğum kaydı için gerekli belgeler

1.Çocuğun doğum kayıt belgesinin 2 adet aslı ve bir adet fotokopisi

2.Anne ve babanın TC nüfus cüzdanlarının aslı ve birer adet fotokopisi

(Anne ve/veya babanın KKTC vatandaşlıkları var ise KKTC kimlik kartıasılları ve ikişer adet fotokopileri)

3.Uluslararası aile cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi veya nüfus kayıt örneği fotokopisi

4.15 yaşından büyük olan çocukların kaydı için iki adet fotoğraf

(11 yaşından büyük çocukların KKTC vatandaşlığı var ise KKTCkimlik kartı fotokopisi)

5.Kaydı yapılacak çocuk evlilik öncesinde doğmuş ise anne ve babanınbirlikte başvurmaları gerekmektedir.

6.Bir adet cepli dosya

7.Posta parası 1.50 TL; TC Nüfus Cüzdanı bedeli 4.60 TL

(Doğumu 60 gün içinde bildirmeyenlerden 47,25 TL idari para cezası tahsil

edilmektedir.)


Anne veya babası T.C. vatandaşı olup, 18 yaşını doldurmuş ve nüfus kaydı yapılmamış yetişkinlerin T.C. vatandaşı olmaları için gerekli belgeler

1.KKTC kimlik kartı fotokopisi (2 adet)

2.KKTC Doğum Kayıt Belgesinin 2 adet aslı

3.2 fotoğraf

4.Şahıs evli ise Evlenme Şahadetnamesi ve eşinin T.C. ve/veya KKTC kimlik kartının 2’şer adet fotokopisi.

5.İlgili şahsın dilekçesi (T.C. vatandaşı olmak istediğine dair)

6.Anne ve babanın T.C. ve/veya KKTC kimlik kartı fotokopileri (2’şer adet)

7.Anne ve babanın Aile Cüzdanı fotokopisi veya varsa KKTC Evlenme Şahadetnamesi fotokopisi (2 adet)

8.Anne ve babanın ayrı ayrı dilekçeleri (bu zamana kadar neden çocuklarının nüfus kaydını yaptırmadıklarına dair)

9.Anne ve/veya baba vefat etmiş ise Ölüm Şahadetnamesi fotokopisi

10.Anne ve babadan herhangi biri vefat etmişse T.C. vatandaşlığı kazanmış 18 yaşından büyük kardeşlerin en az ikisinin T.C. ve KKTC kimlik kartı fotokopileriyle birlikte ayrı ayrı dilekçeleri (kardeşlerinin T.C. vatandaşlığı talebine bir itirazları olmadığına dair)

11. Cepli dosya

12. Posta parası 1.50 TL, idari para cezası 47.25 TL

Evlenme başvuruları için gerekli belgeler (çiftlerden her ikisinin deTürk vatandaşı olması halinde)

1.Çiftlerin evlilik başvurularını birlikte yapmaları gerekmektedir.

2.Bay ve bayanın nüfus cüzdanı asılları ve birer adet fotokopisi

3.Lefkoşa Devlet Hastanesinden alınacak Akdeniz Anemisi (Talasemia)

taşıyıp taşımadığını gösteren rapor

4.Lefkoşa Devlet Hastanesince Büyükelçiliğimize gönderilecek sağlık

raporu.(Nikah Büyükelçiliğimizde kıyılacak ise) (Sağlık raporlarının geçerlilik süresi 6 aydır)

5.Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan vatandaşlarımızın, varsa KKTCkimlik kartı fotokopisi ile birlikte muhtarlıktan alınacak her iki kimlik

sahibinin aynı kişi olduğunu gösteren beyan yazısı.

6.Evlilik başvurusunda bulunacak şahıslar boşanmışlarsa, boşanmaya ilişkin mahkeme kararınınfotokopisi

7.Cepli dosya (1 adet)

8.Posta parası 1.50 TL; Uluslararası Aile Cüzdanı bedeli 46 TL;

Evlenme Beyannamesi 31 TL

Evlilik Tescili

1.Evlenme Şahadetnamesi aslı

2.T.C. Nüfus Cüzdanı veya KKTC Kimlik Kartı fotokopileri

3. Uluslararası Aile Cüzdanı bedeli 46 TL, Posta parası 1,50 TL, (Evliliği 30 gün içinde bildirmeyenlerden 47,25 TL idari para cezası tahsil edilmektedir.)

Çift Uyrukluluk (TC-KKTC) Bildirimi için Gerekli Belgeler

1 .KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (KKTC İçişleri Bakanlığınca tasdikli)

2.KKTC Doğum Belgesi aslı (KKTC İçişleri Bakanlığınca tasdikli)

3.(Varsa) KKTC Yurttaşlık Belgesi (KKTC İçişleri Bakanlığınca tasdikli)

4.TCNüfus Cüzdanının aslı ve 2 adet fotokopisi

5.Posta parası 2.50 TL

Pasaport İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

1.İlk kez yapılacak pasaport başvuruları için

  -2 fotoğraf

  - TC Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet)

  -Posta parası 1 TL

2.Yeni pasaport başvuruları için

  -Pasaport

  -2 fotoğraf

  -TC Nüfus Cüzdanı aslı

  -Erkekler için askerlik durumlarını gösteren belge (terhis, tecil, vs.)

3.Pasaport süresinin uzatılması başvuruları için

  -Pasaport

  -TC Nüfus Cüzdanı aslı

  -Erkekler için askerlik durumlarını gösteren belge (terhis, tecil, vs.)

  -Pasaporta çocuk kaydı yapılması isteniyorsa 7 yaşından büyük

  çocuklar için öğrenci belgesi

3.Pasaport harçları

  Yeni pasaport harçları (TL)

-6 ay265
-1 yıl
319
-2 yıl
422
-3 yıl
573
-4/5 yıl
755
Süre uzatımı harçları(TL)

-6 ay
127
-1 yıl
181
-2 yıl
304
-3 yıl
435
-4/5 yıl
617
Geriye dönük
harçlar
-6 ay
882
-1 yıl
936
-2 yıl
1059
-3 yıl
1190
-4/5 yıl
1372
TC Vatandaşlığı Başvuruları İçin Gerekli Belgeler

l.KKTC kimlik kartının aslı ve 2 adet fotokopisi

2.KKTC doğum belgesinin aslı ve 2 adet fotokopisi

3.Evli ise evlenme belgesinin aslı ve 2 adet fotokopisi (eşi TC vatandaşı

ise nüfus cüzdanının 2 adet fotokopisi)

4.Bekar, boşanmış veya dul olması halinde bu durumun mahalle

muhtarından alınacak yazı ile belgelenmesi (18 yaşın üzerindeki şahıslar

için gereklidir. Boşanmış olanlar için boşanma belgesinin fotokopisi)

5-Vesikalıkfotoğraf (2 adet)

6.Reşit olmayan çocuklar için Doğum Belgesinin aslı ve 2 adet fotokopisi

(KKTC kimlik kartı varsa aslı ve iki adet fotokopisi )

7.KKTC İçişleri Bakanlığı Nüfus Başyazmanlığından alınacak doğumdan

itibaren KKTC yurttaşı olduğunu gösteren yazı.

8.Cepli dosya (1 adet)

9.Posta ücreti (2.5 TL)

10.Vatandaşlık işlemleri hizmet bedeli (1 kişi 50 TL)

Askerlik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

1.Tecil

   -Pasaportun çalışma iznine ilişkin sayfasının fotokopisi (2 adet)

   -İşverenden alınacak fiilen çalıştığını gösteren belge (başlıklı kağıt üzerinde, asıl nüsha ve yeni tarihli – işe başlama tarihi belirtilecek) (2 adet)

   -Pasaportun ilk ve tüm işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (2 takım)

   -Hizmet Akdi aslı ve fotokopisi (2 adet)

   -TC Nüfus Cüzdanı fotokopisi

   -Polis Muhaceret Müdürlüğünden alınacak giriş-çıkış dökümü

   • 3 adet vesikalık fotoğraf-1 adet cepli dosya
   • Posta parası (3 TL)

2.Dövizli Askerlik İşlemleri

   -TC Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet)

   -Pasaportun ilk ve tüm işlem görmüş sayfalarının fotokopisi (2 takım)

   -İşverenden alınacak fiilen çalıştığını gösteren belge (başlıklı kağıt

   Üzerinde-işe başlama tarihi belirtilecek)

   -KKTC Sosyal Sigortalar Dairesinden alınacak,yatırılanprimleri

   gösteren yazı.

   -İhtiyat Sandığından alınacak yazı

   -Hizmet Akdi aslı ve fotokopisi (2 adet)

   -Polis Muhaceret Müdürlüğünden alınacak giriş-çıkış dökümü

   -Daha önce başka işyerinde çalışılmış ise o iş yerine ait yazı

   -5 adet vesikalık fotoğraf

   -1 adet cepli dosya

   - Posta parası (5 TL)

Noter İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

-TC Nüfus Cüzdanı ve 2 adet fotoğraf

-Gayrimenkul satışları için tapu fotokopisi veya tapu bilgileri

Tasdik İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

Büyükelçiliğimizce tasdik edilmesi istenecek belge KKTC makamlarıncadüzenlenmiş ise, sözkonusu belgeyi düzenleyen kurumun yetkilisininimzasının, bağlı bulunduğu KKTC Bakanlığınca onaylanmış olması ve birer adet fotokopisigerekmektedir.

Suret tasdiği işlemi için belgenin aslı ve 2’şer adet fotokopisi gerekmektedir.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Konsolosluk Şubesi Müracaat Kabul: 08:30 - 12:00
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı Tatili
23.4.2019 23.4.2019 UIusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1.5.2019 1.5.2019 Emek ve Dayanışma Günü
19.5.2019 19.5.2019 Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
3.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı
15.7.2019 15.7.2019 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
20.7.2019 20.7.2019 Barış ve Özgürlük Bayramı
1.8.2019 1.8.2019 Toplumsal Direniş Bayramı
10.8.2019 14.8.2019 Kurban Bayramı
30.8.2019 30.8.2019 Zafer Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
8.11.2019 8.11.2019 Mevlid Kandili
15.11.2019 15.11.2019 KKTC Cumhuriyet Bayramı