Türkiye Cumhuriyeti

Lefkoşa Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Diaspora, Kültür Ve Toplum Dergisi , 07.04.2016

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlanan uluslararası hakemli "Diaspora, Kültür ve Toplum" dergisi yayın hayatına başlamıştır.

Dergide, yurtdışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar, diaspora, göç, demografi, aidiyet, kimlik, dini ve kültürel hayat, ayrımcılık, insan hakları ihlalleri gibi konulardaki çalışmalara yer verilecek olup, derginin ilk sayısında yer alacak çalışmalara ilişkin başvurular 15 Mayıs 2016 tarihine kadar diaspora@ytb.gov.tr
adresine gönderilebilecektir.

Dergiye ilişkin detaylı bilgiye http://diaspora.ytb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecektir. 

Saygıyla duyurulur.