Türkiye Cumhuriyeti

Lefkoşa Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesinin Usul Ve Esaslarını Gösterir Genelge , 03.06.2010