Türkiye Cumhuriyeti

Lefkoşa Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Kktc ' De Çalışma Izni , 27.09.2010

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın  22 Eylül 2010 tarih ve  MHD.0.00-1/2010-10/3369  sayılı yazısında:
 
“ 01 Temmuz 2010 tarihinden itibaren KKTC’ de  çalışma izni ile bulunan yabancı uyrukluların  eşlerine ve çocuklarına  İKAMET İZNİ  verilebilmesi için, kişilerin  İKİNCİ ÇALIŞMA İZNİNİ  ALMIŞ OLMA ŞARTI GETİRİLMİŞTİR.
 
Bu koşul, Ülkeye  01 TEMMUZ 2010 TARİHİNDEN SONRA GELENLERE  uygulamaya başlanmıştır.”
 
Ayrıca, söz konusu yazıda KKTC’ de görevli  Öğretim Üyelerinin  eş ve çocuklarının  bu uygulama  dışında  tutulduğu  belirtilmektedir.
 
 
Vatandaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunulur